Göbölyös N. László irodalmi alkotásai, esszéi, publicisztikai írásai

2016. október 19. 06:35 - Göbölyös N. László

Lev Trockij találkozása Sztálin hosszú kezével

ramon_mercader.jpg

„Ne szeressenek, csak féljenek tőlem” – jelentette ki Suetonius szerint Caligula császár, megfogalmazva ezzel a mindenkori zsarnokok „ars poeticáját”. A félelem a legnagyobb úr, amely féken tarthatja az emberi lázadást. Csakhogy a diktátorok azt felejtik el, hogy ez a félelem előbb-utóbb rajtuk is eluralkodik, amikor rájönnek: eljöhet az a pillanat, amikor lesznek, akik túlteszik magukat a rettegésen. És ekkor minden diktátor paranoiássá válik, ellenséget keres és talál mindenütt.

Természetesen nem Sztálin találmánya az a gondolat, mely szerint ha leszámoltunk külső ellenségeinkkel, akkor saját sorainkban kell azokat megtalálni. Már a római császárok körében is gyakori volt, hogy leghűségesebbnek hitt tanácsadóikat küldték száműzetésbe, rosszabb esetben kényszerítették öngyilkosságra. Talán Nero és Seneca esete a legismertebb. De ugyanígy udvari összeesküvésektől tartva vált „rettegetté” IV. Iván orosz cár (1530-1584), akihez Sztálin szívesen hasonlította magát , Maximilien de Robespierre (1758-1794), a francia jakobinusok vezére pedig addig irtotta a forradalmi harcostársak között a valós és vélt riválisokat, mígnem ő maga is vérpadra került.

Joszif Visszarionovics Sztálin (Dzsugasvili, 1879 – 1953), aki 1922-ben lett az orosz (később szovjet) kommunista bolsevik párt központi bizottságának főtitkára, a súlyos betegsége miatt egyre inkább visszavonuló Vlagyimir Iljics Lenin (Uljanov, 1870-1924) utódaként, kezdettől fogva első számú riválisának Lev Davidovics Trockijt (Bronstein, 1879-1940) tekintette. Trockij, aki múlhatatlan érdemeket szerzett a Vörös Hadsereg megszervezésében és az orosz polgárháború (1917-1922) győzelmében, már 1918-ban a hadsereg felállítása idején ellentétbe került Sztálinnal, mert mint főparancsnok, egykori magas rangú cári tiszteket is átvett a katonai szakértelem erősítésére. Sztálint a Vörös Hadsereg sikerei még féltékenyebbé tették, előbb egy általa sugallt sajtókampányon keresztül támadta a főparancsnokot, majd 1919-ben a pártkongresszuson ellene hangolta a katonai küldöttek egy részét. Ellenfeleinek kezére játszott az is, hogy 1920-21-ben Trockij Leninnel is szembekerült: a pártalapító ugyanis szemére vetette, hogy a szakszervezeteket be akarja olvasztani az államapparátusba. Amikor Sztálin pártfőtitkár lett, Grigorij Zinovjevvel és Lev Kamenyevvel (Trockij sógorával) egy „triumvirátust” alkottak, amelynek egyik fő célja az akkor még második számú vezetőnek tekintett Trockij marginalizálása volt. Trockij önéletrajzában azt állítja, hogy Lenin 1922 végén szövetséget ajánlott neki a pártbürokráciával és személy szerint Sztálinnal szemben, ezt azonban Lenin egészségi állapotának végzetes romlása meghiúsította. Lenin abban az időben már nem bízott Sztálinban, mint az a nevezetes 1922-es „végrendeletből” is kiderül: ebben a Sztálin kezében összpontosuló korlátlan hatalom veszélyeire figyelmeztetett. (A „végrendeletet” csak 1956 februárjában hozta nyilvánosságra Nyikita Hruscsov az SZKP XX. kongresszusán). 1923 áprilisában a párt XII. kongresszusán Trockij nagyobb demokráciát sürgetett a párton belül és a küldöttek – mit sem sejtve a vezetésen belüli harcokról – állva tapsolták meg a szónokot. Néhány héttel korábban a Pravdában cikk jelent meg, amely Trockijt „a győzelem szervezőjének” nevezte. Ez már sok volt a „trojkának”.

Trockij memoárjában Sztálint olyan „korlátolt érdeklődési körű”, durva lelkű, cinikus provinciális politikusnak írta le, aki állandó kisebbségi érzésben szenved Leninnel és vele szemben is. Éppen ezért „módszeresen gyűjtögette maga köré a hasonszőrűeket, a szimpla életre vágyó fajankókat, végül a sértetteket. Mindhárom fajtából volt éppen elég”   

Soha nem tudjuk meg, mi lett volna, ha ebben a hatalmi harcban nem Sztálin, hanem Trockij győz, aki szintén nem vetette el a forradalmi terrort, mint szükségszerűséget. Lenin halála után azonban Sztálin és követői fokozatosan kiszorították őt mind a hadsereg, mind a párt vezetéséből. Trockijt 1927. októberében a párt központi bizottságából, majd novemberben magából a pártból is kizárták (együtt a köpönyegforgató, Sztálinnál kegyvesztetté vált Zinovjevvel). Trockijt előbb – a cári időkből jól bevált módszerrel – belső száműzetésre ítélték: 1928. januárjában Alma-Atában jelölték ki kényszerlakhelyét. 1929. februárjában pedig már a Szovjetuniót is el kellett hagynia. Törökország, Franciaország, Norvégia és Mexikó voltak Trockij utolsó 11 évének helyszínei. De Sztálin, aki 1936 és 1939 között gyakorlatilag valamennyi párton és hadseregen belüli ellenfelét kivégeztette, csak akkor nyugodott meg, amikor legfőbb riválisa is „elnyerte méltó büntetését”.

Mert Trockij a száműzetés éveit sem töltötte ölbe tett kézzel. Törökországi emigrációja idején jelent meg önéletrajza, majd amikor 1933-ban menedékjogot kapott Franciaországban Edouard Daladier miniszterelnöktől, maga köré gyűjtötte nemcsak emigráns, hanem franciaországi híveit is. Kezdetben a dél-franciaországi Royanban lakott, majd a festőparadicsomba, Barbizonba költözött. A menedékjog értelmében nem utazhatott Párizsba, de 1933 decemberében mégis ellátogatott a francia fővárosba, néhány titkos találkozóra Simone Weil szüleinek lakásán.  1934 tavaszán akcióprogramot is adott ki híveivel, amelyben kiadta a jelszót: „Munkás-paraszt ellenőrzést a bankok, a kereskedelem és az ipar felett”. A programban Trockij hivatkozott a „Stavisky-ügy” néven kirobbant pénzügyi botrányra, amely maga alá temette Daladier baloldali radikális kormányát és kiváltója volt az 1934. február 6-i szélsőjobboldali puccskísérletnek is.  Végül 1935-ben Trockijt nemkívánatos személynek nyilvánították Franciaországban, ekkor Norvégiában fogadták be egy újabb történelmi személyiségnek, Trygve Lie igazságügy-miniszternek köszönhetően, aki 1945-ben az ENSZ első főtitkára lett. Itt sem volt sokáig nyugta, mert 1936. szeptemberében házi őrizetbe helyezték – állítólag a szovjet kormány nyomására – és még karácsony előtt kitoloncolták az országból. Ebben minden bizonnyal szerepet játszott az is, hogy 1936. augusztusában egy norvég kiadónál akarta megjelentetni Az elárult forradalom című művét, a sztálinizmus máig egyik legkeményebb bírálatát, amelynek utószavában már az éppen megkezdődött, „moszkvai perek” néven ismert nagy tisztogató akcióra is reagált. A könyvben Trockij a francia forradalom „thermidorjához”, a jakobinusok önmagukat is felszámoló terrorjához hasonlítja azt a folyamatot, amely a szovjet „bonapartizmushoz”,  sztálini diktatúrához vezetett, egyúttal a pártbürokrácia korlátlanná váló hatalmát is kárhoztatta, amelynek megbuktatásához egy új politikai forradalmat tartott szükségésnek. (A három évig tartó perek áldozatai között volt Zinovjev, Kamenyev és Buharin is, és ellenük az egyik fő vádpont a „trockizmus” volt).

trotsky_portrait.jpg

Következett az utolsó állomás, Mexikó, ahol Trockij szintén hírességek vendégszeretetét élvezhette. Mexikóváros Coyoacan kerületében a neves festő házaspár, Diego Rivera és Frida Kahlo Kék Házában lakott egészen 1939 májusáig, amikor összeveszett Riverával. A rossznyelvek szerint azért, mert összeszűrte a levet Fridával…Utolsó lakhelye nem messze a Kék Háztól az Avenida Viennán volt. Itt talált rá alig 15 hónappal később gyilkosa, Ramón Mercader. Közben 1938-ban  megalakította a IV. Internacionálét, végleg szakítva a moszkvai irányítású III. (Kommunista) Internacionáléval (Komintern), amely szerinte tétlenül nézte a nácizmus uralomra jutását Németországban. Elítélte az 1939. augusztusában kötött német-szovjet megnemtámadási egyezményt, ismertebb nevén a „Molotov-Ribbentrop paktumot” is.

1940.február 27-én a betegeskedő Trockij megírta végrendeletét, amelyben kijelentette: „Proletár forradalmárként, marxistaként, dialektus materialistaként, és következésképpen megrögzött ateistaként halok meg.” Ekkor már egyre közeledett hozzá a végzet. Május 24-én otthonát támadták meg, de csak unokáját, Vszevolod Volkovot sebesítették meg, amerikai asszisztensét és testőrét, Robert Sheldon Harte-ot azonban elrabolták és megölték. Három támadó személye ismert: Joszif Grigulevic szovjet titkos ügynöké, David Siqueiros mexikói kommunista festőé és az olasz Vittorio Vidalié, aki a spanyol polgárháborúban a köztársaságiakat támogatói egyik nemzetközi brigád parancsnoka és Komintern-ügynök volt (Az 50-es években az Olasz Kommunista Párt parlamenti képviselője lett). A szintén Grigulevic által Spanyolországban beszervezett Mercader teljesítette be végül Sztálin akaratát.

Jaime Ramón Mercader de Rio (1913-1978) akár filmes rokonság révén is szert tehetett volna némi hírnévre. Húga, Maria Mercader (1918- 2011) aki már öt éves korában filmben szerepelt és a 40-es évek egyik ünnepelt sztárja volt, a nagy olasz rendező, Vittorio de Sica élettársa, majd felesége lett.  Ramónnak más sorsot szánt az élet, és ebben jelentős szerepe volt anyjának, Eustaquia María Caridad del Rio Hernándeznek, aki fanatikus sztálinista volt, és a spanyol polgárháború idején kapcsolatba került a szovjet titkos szolgálattal. Caridad gazdag kubai földbirtokos családból származott, míg férje, Pau Mercader, katalán gyártulajdonos volt. Ramón Barcelonában született, de anyja hamar megunta férjét és Párizsba költöztek. A fiatal Ramón teljesen magáévá tette a domináns anyja ideológiai választását. A híres gyilkosoknál gyakran tapasztalt „anyakomplexus” ismét felbukkant!

Miután visszatértek Spanyolországba, az asszony és fia baloldali buzgóságára felfigyelt az NKVD, és mindkettőjüket Moszkvába vitték kiképzésre. 1990-ben Ramón öccse, Luis Mercader, aki 40 évig élt a Szovjetunióban, azt nyilatkozta a Trud szovjet szakszervezeti lapnak, hogy bátyja az 1937. májusi barcelonai felkelés idején gyűlölte meg egyszer s mindenkorra a trockistákat: a köztársaságiak kezén lévő városban ugyanis utcai harcok törtek ki a hatalom birtoklásáért a kommunista, valamint a trockista és anarchista frakciók között. Az összecsapásoknak közel ezer halottja volt néhány nap alatt. Luis szerint Ramón elhitte, hogy a trockisták a fasisztákhoz hasonlóak, a munkásosztály esküdt ellenségei…

A „nagy feladatra” való későbbi kiválasztásában az is szerepet játszott, hogy Mercader 1938-ban, a párizsi Sorbonne-on végzett tanulmányai során megismerkedett Sylvia Ageloff-fal (1910-1995), egy brooklyni szociális munkással, Trockij amerikai tanítványával. Mercadert kiváló francia és angol nyelvtudása is alkalmassá tette a kémtevékenységre. Már ekkor használta a Jacques Mornard álnevet, egy belga diplomata trockista nézeteket való fiának adta ki magát. A következő évben követte Ageloffot az Egyesült Államokba, ahol ismét személyazonosságot és állampolgárságot váltott: kanadai útlevele lett, amelyet Frank Jacson nevére állítottak ki.

1939 októberében Ramón és Sylvia, aki vakon bízott a férfi szerelmében, Mexikóvárosba költöztek. Egy itt tevékenykedő szovjet ügynök, bizonyos Pavel Szudoplatov memoárjaiban azt állította, hogy egyenesen Lavrentyij Berijától, az NKVD rettegett főnökétől kapta a parancsot, hogy Mercader legyen Trockij ítéletvégrehajtója. A terv a „Kacsa akció” fedőnevet kapta.

Ageloffot felhasználva Mercader (mint Jacson), összeismerkedett Trockijjal, aki hamarosan bizalmába fogadta a rokonszenves, szenvedélyes fiatalembert. A jövevény gyorsan barátságot kötött a ház biztonsági őreivel, sőt, még azzal is szimpátiát keltett, hogy a Trockij baráti köréhez tartozó szomszédos francia kommunista házaspárnak kisebb szolgálatokat tett. Sylvia óvatosságra intette Trockijt, annak ellenére, hogy nem tudott Mercader valós szándékairól. Felhívta Trockij figyelmét, hogy Jacson hamis papírokkal érkezett Mexikóba és igyekezett soha nem kettesben hagyni Mercadert mentorával.  Ez azonban nem mindig sikerült és éppen ez  lett a száműzött veszte.

1940.augusztus 20-án Mercader egy cikket vitt Trockijnak elbírálásra. Amikor vendéglátója belemerült az olvasásba, a fiatalember hátulról jégcsákánnyal támadt rá. Az öreg forradalmár súlyos sebesülése ellenére dulakodni kezdett merénylőjével. Testőrei a kiáltásokra rontottak be a szobába, lefegyverezték Mercadert, de már késő volt. Trockijnak arra még volt ereje, hogy figyelmeztesse a testőröket: ne öljék meg támadóját, hátha a kihallgatás során kiderülhet, hogy milyen összeesküvés részese volt. Ezután kórházba szállították, megoperálták, de másnap belehalt fejsebébe és a nagy vérveszteségbe.

Caridad és Eitingon  a merénylet idején a ház előtt egy gépkocsiban várakoztak Ramónra, de miután rájöttek, hogy elfogták, elmenekültek és a sorsára hagyták. Az eredeti terv szerint autón Kaliforniába mentek volna, ahonnan hajó vitte volna őket Vlagyivosztokba…Az anya mindazonáltal hamarosan visszatért a Szovjetunióba, ahol Sztálin 1941-ben Lenin-renddel tüntette ki. Fia érdemrendjét is ő vette át. Luis úgy tudta, hogy Caridad éveken át bombázta Sztálint és Beriját, hogy szöktessék meg a fiát. Aztán 1945-ben már készen állt a terv, ami aztán anyja elővigyázatlansága miatt bukott meg. Ramón ezt soha nem bocsátotta meg neki. Később az asszony Kuba franciaországi nagykövetségének dolgozott, és bár luxuskörülmények között élt, továbbra is kitartott sztálinista politikai nézetei mellett. Párizsban halt meg 1975-ben. 

Mercader a mexikói rendőrségen ismét elővette belga személyazonosságát, és azt állította, hogy azért támadott rá Trockijra, mert ellenezte házasságát az orosz származású Ageloffal és rájött, hogy az az embert akiről azt hitte, a munkásosztály felszabadításáért harcol, gyűlöletes, önző, és csakis saját bosszúvágya vezérli. „Trockij megölte az énemet, a jövőmet, kiölte belőlem a szeretetet. Névtelen, hazátlan eszközzé tett” – vallotta Mercader.

A Sylviával való szembesítés során kijelentette, hogy a lánynak semmi köze a gyilkossághoz. A merénylőt végül 20 évi börtönre ítélték, Ageloff-fal szemben ejtették a vádakat. Trockij hívei amerikai testőre, Joseph Hansen (1910-1979) felelősségét is felvetették azért, hogy a merénylőt a forradalmár közelébe engedte, sőt, azt is feltételezték, hogy Hansen az FBI és az NKVD kettős ügynöke volt. A testőr azonban, aki az amerikai trockista munkáspárt vezetője volt, és a 60-as években ő egyesítette a különböző nemzetközi trockista szervezeteket, mindig is tagadta e vádakat. 

Mercader valódi személyazonossága csak 1952-ben derült ki. Nick Lloyd történész szerint azon bukott le, hogy egy mexikói börtönőr hallotta őt, amint katalán nyelven énekel egy gyermekdalt. Egy évvel később a mexikóvárosi és barcelonai hatóságok közösen azonosították őt ujjlenyomata alapján. Azt viszont soha nem árulta el, hogy kinek a megbízására ölte meg Trockijt, ragaszkodott ahhoz a verzióhoz, hogy egyedül cselekedett. Tettét soha nem bánta meg. Öccse szerint a szovjet szervek egy percig nem hagyták magára, a legjobb ügyvédeket biztosították neki, fizettek egy mexikói asszonyt, aki minden nap külön főzött Mercadernek, aki végül ennek az asszonynak a lányát vette feleségül. Fogsága idején minden nap hozzájuthatott a napi sajtóhoz, egész könyvtár állt rendelkezésére.

1960.május 6-án történt szabadulása után Kubába ment, ahol az alig egy éve hatalomra jutott Fidel Castro szívélyesen fogadta. 1961-ben már ismét a Szovjetunióban találjuk, ahol Alekszandr Seljepin, a KGB főnöke a Szovjetunió Hőse kitüntetést adta át neki. Érkezését természetesen szigorúan titokban tartották. Egykori „kapcsolatával” azonban már nem tudott találkozni. Eitingont Sztálin még 1951-ben lágerbe küldte. Sztálin halála után az egykori NKVD-tiszt kiszabadult, de 1960-ban Nyikita Hruscsov ismét letartóztatta, mint az 1953-ban kivégzett Berija közeli munkatársát….

Ramón Mercader Moszkva Szokol kerületében kapott egy lakást feleségével, valamint 400 rubel nyugdíjat. Egészségi állapota azonban egyre romlott, végül 1974-ben Jurij Andropov akkori KGB-főnök, későbbi pártfőtitkár személyes utasítására engedték, hogy Kubába távozzon. Fidel Castro személyes vendégének tekintette, sőt, tanácsadóként is alkalmazták a kubai belügyminisztériumban. Szakterülete a kubai börtönviszonyok javítása lett. Havannában halt meg csontrákban 1978. október 18-án. A Szovjetunió Hőseinek temetőjében, Kuncevóban helyezték örök nyugalomra „Ramón Ivanovics Lopez” néven. A Hősök Könyvében azonban semmilyen formában nem szerepel a neve.

Mercader halála előtt egy évvel szeretett volna visszatérni Spanyolországba, miután Franco 1975-ben meghalt, és az I. János Károly király által elindított demokratizálási folyamat részeként ismét legalizáltak a Spanyol Kommunista Pártot. Mercader a párt főtitkárához, Santiago Carrillóhoz fordult kérelmével. Carrillo azonban, mint a Moszkvával szakító, nyugat-európai „eurokommunizmus” egyik zászlóvivője azt kérte a hazatérésért cserébe, hogy írja meg memoárjait és abban fedje fel a Spanyolországban működő szovjet ügynököket és moszkvai megbízóikat. Mercader, aki kitartott sztálinista elvei mellett, erre nem volt hajlandó. Próbálkozott még a moszkvai emigrációból éppen hazatérő pártelnöknél, Dolores Ibarrurinál, a legendás „La Pasionarianál” is, de ő is elutasította.

Ramón Mercader, akinek alakja a 60-as, 70-es években több regényben, színdarabban és filmben feltűnt (a legismertebbek Jorge Semprun: Ramón Mercader második halála című regénye (1969) és Joseph Losey 1972-es filmje, a Trockij meggyilkolása, amelyben Trockijt Richard Burton,  Mercadert Alain Delon, szerelmét pedig Romy Schneider játszotta), elfeledve halt meg, egyedül bűnhődve tettéért. Végső órájának szemtanúi szerint ezek voltak az utolsó szavai: „Kegyetlenül becsaptak minket”. Vajon áldozatára gondolt-e vagy az egész sztálinizmusra, amelyben egész életében hitt?

Trockij eszméi ellenben ma is élnek. Különösen az 1968 körüli diákmozgalmak idején éledtek fel elemi erővel és játszottak fontos szerepet Franciaországban, Olaszországban, az NSZK-ban és Nagy-Britanniában. A „permanens forradalom” gondolatát magáévá tette a korszak egyik legmitikusabb egyénisége, a magát marxistának valló Che Guevara is, aki Fidel Castróval éppen azért szakított, mert úgy látta: a kubai forradalom elbürokratizálódik és a néphatalomból a pártapparátus hatalma lesz. Más kérdés, hogy Fidel nem ölette meg Chét, sőt, meggyilkolása után ügyesen a kubai rendszer javára fordította a világméretű Guevara-kultuszt…A Szovjetunióban azonban a „desztalinizáció”, sőt, a gorbacsovi „glasznoszty” sem hozta meg Trockij rehabilitálását. Pedig 1988-ban, a „moszkvai perek” lezárásának 50. évfordulóján rehabilitálták Zinovjevet, Kamenyevet, Buharint, sőt, még Trockij fiát, Lev Szedovot is. Trockijnak sajátos módon 2001-ben az a Vlagyimir Putyin orosz elnök szolgáltatott igazságot, akit bírálói közül sokan „sztálinizmussal” vádolnak…

2 komment
2016. október 17. 07:38 - Göbölyös N. László

Tiltott játékok

A Férfi és a Nő, mindketten túl életük delén, még mindig szenvedélyesen szeretik egymást, de egyre kevesebb idejük marad egymásra, mert valakik, szeretetből vagy irigységből beavatkoznak az életükbe, vagy pedig olyan kötelezettségeket vállalnak a társadalmi együttlétben, amiket egy porcikájuk se kíván, csak illendőségből teszik. Egy napon újra egy ilyen partira hívják őket, de már az első perctől kezdve rosszul érzik magukat. A Nő a maga született kedvességével próbálja ezt palástolni, a Férfinak azonban ez nagyon nehezére esik. Neki jut eszébe, hogy kaptak egy meghívót egy színházi bemutatóra, és ennek ürügyén lelépnek.

Éppen akkor érnek oda, amikor felmegy a függöny. Az első jelenetben megszólal a telefon a színpadon, és a színész, aki felveszi, a Férfit szólítja, hogy őt keresik. Hősünk azt hiszi, hogy ez egy rossz vicc csupán, de hamar kiderül, hogy egy közeli családtag kereste, aki beszámoltatja őt az elmúlt napok történéseiről. A Férfi kénytelen elmondani mindent, szinte percről percre, közben a színész kihangosítja a telefont, a közönség pedig fetreng a röhögéstől.

Nagy nehezen, a publikum vastapsa közepette és a dühroham szélén jön le a férfi a színpadról, karon ragadja a Nőt és kirohannak az utcára. Odakint is minden arcban ellenséget lát. Végül, mintegy menekvésképpen berohannak egy moziba, ahol akkor kezdődik egy négy órás western. A Nő azonban nem szereti ezt a műfajt és továbbállna, míg a Férfi belefeledkezik a filmbe. Most ő az, aki kivonszolja őt, és az elegáns mozi erkélyére cipeli párját. Nyitva találnak egy szobát, amelyet mintha nekik készítettek volna oda. Amint belépnek, valaki rájuk zárja az ajtót. A Férfinál ekkor szakad el a cérna, csíkokra tépi a Nő ruháját, úgy öleli, szorítja, karmolja, hogy a Nőnek minden mozdulat fáj, de közben egyre jobban ő is begerjed.

Már túl vannak a csúcsponton, mindketten a földön hevernek. A Férfi teljesen kimerül saját durvaságától, amikor észreveszi, hogy a Nő föléje magasodik, és leold derekáról egy széles szíjat, amit még soha nem látott rajta. „Ugye mindig is erre vágytunk?” – suttogja a Nő gonosz gyönyörrel teli hangon.

Szólj hozzá!
2016. október 15. 06:46 - Göbölyös N. László

Bob Dylan: Esős nap asszonyai 12:35 (Rainy Day Women 12:35)

140624-bob-dylan-1457_fc36cf65fb1e95993f7f2af408bc9600_nbcnews-ux-2880-1000.jpg

megköveznek ha túl kisfiú vagy

megköveznek ha csak megakarnak

megköveznek ha hazafelé mész

megköveznek ha tök egyedül élsz

kivert kutya ezeknek nem leszek

kő-kiütést mindenkinek!

 

megköveznek ha az utcán csámborogsz

megköveznek ha ülésedért harcolsz

megköveznek ha alagsorban császkálsz

megköveznek ha az ajtón átjársz

kivert kutya ezeknek nem leszek

kő-kiütést mindenkinek!

 

megköveznek ha reggelid ízes és nagy

megkövetnek ha fiatal s okos vagy

megköveznek ha csalni próbálsz néha

megköveznek s jó szerencsét mondanak utána

kivert kutya ezeknek nem leszek

kő-kiütést mindenkinek!

 

megköveznek ha magadban lófrálsz

megköveznek mielőtt hazatalálsz

megköveznek s dicsérnek mily bátor vagy

megköveznek s a sírba lebocsátanak

kivert kutya ezeknek nem leszek

kő-kiütést mindenkinek!

 

megköveznek s azt mondják: ez itt a vég

megköveznek s mondják: visszajönnek még

megköveznek ha autóval közlekedsz

megköveznek ha csak gitárt pengetsz

kivert kutya ezeknek nem leszek

kő-kiütést mindenkinek!

(1966)

Szólj hozzá!
2016. október 13. 07:11 - Göbölyös N. László

A Horn-fok 400 éves legendája

cape_horn_007.jpg

Négyszáz évvel ezelőtt egy holland hajó haladt át a Föld legdélibb fokán és nevet adott neki, amely idővel szimbólum lett.

A hajó utasai, akik kiszálltak a Magellán-szorosban, az Ainsworth-i öbölben, a Marinelli-gleccser lábánál, azt hitték, hogy a Paradicsomba jutottak. Sütött a nap, csicseregtek a madarak, illatoztak az erdei növények, egy sziklafalról csepegő víz frissítő hatású érzete mellett. A varázs azonban rövid ideig tartott. A Tűzföldön elég egy felhő ahhoz, hogy a táj komorrá váljon, így amikor a Stella Australis elhagyta pár órával később az öblöt, az ég áthatolhatatlan szürkévé vált, jeges szél támadt és  hajó ragadós sűrű ködben úszott tovább a sötét hegyek, a háború hullámok között, 130 km/órás széllökésekben, amelyek a Horn-fok közelében ugyancsak próbára tettek hajót és utast.

„A szép csupán a rettenetes első foka” – írta Rilke, és a természet ezen a tájon tökéletesen igazat ad neki. A hajó, amely a chilei Punta Arenas-ból indult 2 nappal korábban, a Horn-fokhoz tartott annak  400 éves felfedezése alkalmából. A felfedezés valójában túlzás – írta róla a Le Figaro – mivel sohasem hagyta magát igazán megismerni, és a tengerészek, akik keresztül jutnak rajta, csak arra vágynak, hogy mielőbb túllegyenek rajta.

A technika csodája segítségével már már ki lehet kötni Horn szigetén, ahol a chilei tengerészet egy tisztje és családja él pár éve. Kis háza a világító torony mellett lapul az orkánszerű szélben, amely a hajó utasainak nem engedte meg, hogy partra szálljanak. Így azok csak elképzelni tudták, hogy milyen kemény körülményekkel kell a családnak megküzdenie.

Stefan Zweig Magellánról szóló életrajzi könyvében meséli el, hogy a portugál hajós a Fűszer-szigetekhez vezető rövidebb utat keresve hogyan vette rá a leendő V. Károly spanyol királyt, majd német-római császárt, hogy bízza meg egy öt hajóból álló flota vezetésével. Magellán ugyanis meg volt győződve arról, hogy létezik egy átjáró valahol az amerikai kontinens déli részén, amely összeköti az Atlanti- és a Csendes-óceánt. A hajós 1519. augusztus 10-én indult Sevillából 203 emberével. Magellán küldetése teljesítése után 1521. április 27-én a Fülöp-szigetekhez tartozó Mactan szigetén esett el a bennszülöttekkel vívott harcban. Emberei közül csupán 18-an tértek vissza Sevillába 1522 szeptemberében. Az átjáró azonban máig őrzi a portugál felfedező nevét.

1578-ban Francis Drake portyázott a környéken, ő hajózott át először az átjárón. 1615-ben két holland hajó indul el azzal a céllal, hogy keressen egy új átjárót, amely elkerüli a Magellán-szorost, amelyet egy konkurens hajózási társaság tartott ellenőrzése alatt. Ők is megtalálták a Tűzföld utolsó szigetét, és városuk, Hoorn nyomán keresztelték el mai nevére.

A századok során végrehajtott expedíciók közül érdekes kiemelni Fitz Roy kapitányét, aki két alkalommal, 1826-ban, majd 1832-ben jutott át hajójával, a híres Beagle-lel a Tűzföldre. Utasa volt Charles Darwin, aki az ott élő yagan indiánok megfigyelésével erősítette meg a fajok fejlődéséről alkotott elméletét. Ugyanakkor Drake átjárója fontos kereskedelmi útovnal volt. Vitorlások ezrei haladtak át a Horn-fokon. 1892-ben például több mint 1200. De a hajózás továbbra is nagyon veszélyes maradt. 1905-ben 53 hajótörés volt itt. Ezért is fogadta nagy megkönnyebbülés 1914-ben a Panama-csatorna megnyitását. 1949-ben a német Pamir vitorláshajó volt az utolsó, amely áthaladt a rettegett szoroson.

A Horn-fok a továbbiakban az irodalomban kapott jelentős szerepet. Jean Raspail, aki az 50-es években a Magellán-szoros tájékán hajózott, egy fából készített csónakot pillantott meg a ködben. Három alak kuporgott benne, pislákoló parázs mellett. Az utolsó kaweskar indiánok lehettek, akik megrekedtek a kőkorszakban. Mára teljesen eltűntek, nem élték túl a modern emberrel való találkozást. Raspail az ő emlékükre írta a Ki emlékszik az emberekre? című könyvét.

 

 

 

 

7 komment
2016. október 11. 07:16 - Göbölyös N. László

Engesztelő (Hommage á Leonard Cohen)

cohen_margarita_korol.jpg

Kinek képében köszön rá

a Könyv Emberére

a végzet?

 

Ki méri meg markában

a sok oktalanul

csiholt tüzet?

 

Ki szűri át

patyolat kendőn

a besározott életvizet?

 

Ki számolja meg a

gyávaságból ki nem nyújtott

kezeket?

 

Ki rója fel mentségek

nélkül az elmulasztott

jelenléteket?

 

Ki varázsolja

szép emlékké a

meggyalázott ünnepeket?

Ki vezeti sima gyalogútra

a mocsárból

kimentett lépteket?

 

Ki fordít hátat a sóbálványnak

mielőtt szembejön

a rettenet?

 

Ki vet nászágyat

a Halál Völgyében

a túlélő szerelemnek?

 

Ki parancsol megálljt

az irigy

ellenfényeknek?

 

Ki tárja ki a hátsó ajtót

a Szombat Békéjét

hozó Idegennek?

 

Ki tépi fel

tíz körmével az

Igazság szájzárát?

 

Ki rejti el mélyen

a zsebében az

emlékezet kavicsát?

 

Ki idézi meg

rendhagyó igékkel

a Kezdetet?

 

És ki fellebbezi meg

itt és odaát

a Végső Ítéletet? 

 

  1. október 7-8.

(Margarita Korol rajza)

 

Szólj hozzá!
2016. október 09. 06:03 - Göbölyös N. László

Búskomor, fekete csókok – The Cure: Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987)

cure.jpg

„A 80-as évek Borsőrmestere” - ennél nagyobb sületlenséget ki sem találhatott volna a 80-as évek amúgy is sokszorosan leszerepelt brit szaksajtója, amikor a The Cure legújabb albumát jellemezte. Sem történelmileg, sem zeneileg, sem hangulatát tekintve nem volt köze a Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me-nek a Beatles pontosan 20 évvel korábbi remekművéhez, hacsak azzal nem, hogy ez is mestermunka, és megkerülhetetlen mindenki számára, aki bármilyen kötődést érez a rock „dark” irányzatához.

A The Cure ekkor már fogalom volt, nem csupán a punkon túlnőtt, zeneileg egyre gazdagodó, de mélységesen búskomor lemezei (különösen a Seventeen Seconds, a Pornography és a Head On The Door sikerült remekül), hanem Robert Smith énekes-gitáros-szerző alakja révén is. Smith halálsápadtra festett arcával, égővörös ajkaival, fekete, tarajos sül-szerű hajával, lázban égő, fekete karikás szemeivel lett a „kriptaszökevények” (groufties), a The Cure-rajongók példaképe, akik külsejükben is utánozták bálványukat. A Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me-vel az addig főleg alternatív körökben elismert zenekar viszont már a „nagy körforgásban” is tiszteletet parancsolt, annak ellenére, hogy továbbra is egy kis cégnél, a Fictionnál dolgoztak.

Az együttes akkor már három éve dolgozott legerősebb felállásában: Smith mellett Lol Tolhurst billentyűzött, Porl Thompson gitározott, Simon Gallup basszusozott és Boris Williams dobolt. A Head On The Doort, amelyen először összejöttek, sokan tekintik a Kiss Me...vázlatának, kétségkívül annak eklektizmusa megelőlegezte a következő, már-már sokkoló dupla albumot. A hallgatót már a borító felkészíti a legrosszabbra: egy hatalmasra kinagyított szem látható rajta, egyik oldalon csak a szempillák, a másik oldalon már a szemgolyó is, körülötte piros-sárga színek, mintha folyékony , forró magmából emelkedne ki, emlékeztetve a 2001 Űrodüsszeia „fényfolyosójának” egyik híres képére is. Aztán jön a zene totális letámadása: az együttes olyan felajzott állapotban volt, hogy a 18 dalt alig egy hét alatt felvették végleges formában.

  „Csókolj, csókolj, csókolj/nyelved mint a méreg/oly duzzadt, hogy betölti számat/szeress szeress szeress/szegezz a földre/hasítsd ki zsigereim.” Ezek az album első énekelt sorai: nincs béke-szerelem, víz és szappan-szerelem, virág-szerelem, szűz-szerelem, csupán gyilok-szerelem, kínzás-szerelem, máglya-szerelem, lázálom-szerelem. Féktelen, önpusztító energia, lázadásra képtelen kétségbeesés, amolyan végpusztulás előtti utolsó nagy orgia. A bevezető, The Kiss a spontaneitásé: Smith egyetlen lendülettel játszotta le a dal durva gitárszólóját egymaga a stúdióban, és később, amikor a többiek beszálltak, még négyszer rájátszotta – ezért van olyan érzésünk, hogy agyon akar nyomni a dal. És hozzá Robert „sírógörcsös” hangja! A Catch szelídebb, míg a Torture ismét maga a gonoszság: „Hátadra kötözve lógok, mint egy denevér/vigasztalan...” De nem hagynak eluralkodni egyetlen zenei világot sem: az If Tonight We Could Sleep szitárosan csengő gitár, a fuvola és az ütők mellett a pszichedelikus kort idézi fel, ugyanolyan végtelennek tűnő „bevezető” szólóval: „Angyal jár felénk/szemei csillag-égnek/és mélyen eltemet/bársony karjaiba..”

A második oldal a Why Can't Be You funky-beütéseivel kezdődik, a How Beautiful You Are hegedű vontatta „szenvelgésével” folytatódik, hogy kellőképpen felkészüljünk a The Snake Pitre, az egyik legrémisztőbb felvételre: indiai ritmusok, erőtől csaknem szétrobbanó, de alaposan lefojtott akkordbontások, többszörösen visszhangosított-torzított gitárokkal, hozzá sírból jövő ének, amelynek megszólalását megint alig bírjuk kivárni. Elalvás előtt ellenjavallott! Alig-alig tud oldani valamit rajta a másfél perces Hey You....

És még hátravan a második korong, és a „java”: ma sem múlik el The Cure-koncert a Just Like Heaven nélkül, amelyben Smith gitárjai mindent körülölelnek. A dalhoz nevezetes klip is készült: a zenekar egy hegyen játszik, (odamontírozva), mögöttük kéken futó felhők, arcuk „LSD-sen” megnyúlik. A háttérből előbukkan egy égszínkék menyasszony, fehér inges vőlegénnyel, miközben Robert egy meredély felett énekel, mielőtt elindul egy kőlavina.„Úgy érzek, mint egy állat ma éjjel/belsőmből üvöltök ma éjjel/megvadulok ma éjjel” - szól a bluest és a szintetizátoros zenét házasító All I Want. A Hot!Hot!Hot! funky-paródia, Simon pattogó trombitaszólójával, míg a One More Time talán az egyetlen dal, amely a tiszta szerelem hangján szólal meg. A Like Cockatoos ipari zörejekkel, fadobokkal tarkított, monoton énekhangon beszéli el egy lány megalázó elhagyását, akitől a fiú vonósok hangjaival búcsúzik.

Rimbaud és Baudelaire támad fel zombie-létre a negyedik oldal elején az Icy Sugarban: „Édes vagy álom/laza állú/zöld szemű/dörzsöld orromat jeges cukorral/simán ahogy/ ez a hideg és halálos/penge csókolja a gyümölcsöt/lágyan szelíden lélegezve/bőröd alatt/kiürítelek/olyan üres leszel mint egy fiú...” Porl szaxofon-variációkat játszik ebben az ideges, teljesen elvarratlan dalban, és ugyanígy „hiányzik valami” a The Perfect Girlből. Majd egy pasztellszínű muzsika következik, az A Thousand Hours, szimfonikus szintetizátorral, akusztikus gitárral, zongorával – jé, ilyent is tudnak! „Meddig kell még üvöltenem a szélben?/Meddig kiálthatok még így?/Naponta ezer elpazarolt óra/hogy érezzem szívemet egy másodpercre”. De rögtön utána a brutális kontraszt: a Shiver and Shake igazi punk-dal, amely után már csak a kóda jöhet, a Fight szaggatott jajgatása. „Amikor beléd hasít a fájdalom/ha megjön a rémálom/becsaphatod az eget/ne add fel, ne add fel”. Az utolsó sikolyokat három nagyzenekari tus zárja le.

„Smith táncolható ritmusokká alakítja a sötét gótikát, a fekete macskákat, a borongós temetőket, a druidák emberáldozatait és a lilára festett szájakat. A melódiák lendülettel, kis kiáltásokkal, költői magánnyal telítve hozzásegítenek a kollektív extázishoz. A lélek idézetei, légköri alkonyatok, nagyvárosi vudu, posztindusztriális macumba, fenyegetések és kárhozat – ez a The Cure zenéje” - írta egy korabeli kritika. Egy másik műítész a frontembert „az újhullám Zarathustrájának” nevezte, aki „sátáni módon újra feltalálta az aranykor gitárját Csernobil átlátszó felhőiben.”

Az együttes nem pusztult bele a „halálos csókba”, bár egy időben átjáróház volt a The Cure, az idén ismét számot adhatnak nálunk is töretlen „egészségükről” - hátuk mögött olyan újabb nagyszerű lemezekkel, mint a Wish, a Wild Mood Swings vagy a Bloodflowers. Pedig hol van már az idő, amikor csapatostól jártak a grouftie-k, amikor angyalarcú lányok tették magukat rémisztővé a budapesti Fekete Lyuk egy-egy „dark” estje kedvéért.  Pedig Smith már 30 évvel ezelőtt is betegesen rettegett attól, hogy egyszer megöregszik...

1 komment
2016. október 07. 07:20 - Göbölyös N. László

Szűrtreáll 99.

Ekkora slemilt még nem hordott a hátán a Föld, mint amilyen én vagyok. Egy filmforgatáshoz 20 és 60 év közötti, szofisztikált úriembereket keresnek, akiknek lehetőleg hosszabb hajuk van. Bár épp elmúltam 60, egy tizest akár le is tagadhatok, a szofisztikálást is megoldom izomból, de sajnos hosszú loboncomtól 9 évvel ezelőtt, kellő önkritikát gyakorolva, megszabadultam. Így ez a lehetőség kiesett. Miként egy másik is, ahol hírességek hasonmásait keresik. Volt egy idő, amikor legrosszabb pillanataimban úgy néztem ki, mint a Sárkánygyík-király legrosszabb pillanataiban, de ez a korszakom még régebben elmúlott. Így ezt is kénytelen vagyok kihagyni. Vagy a média a hibás, mert csak most jutottak eszükbe ezek a figurák?

„Nagyapám nagyon mélyen vallásos ember volt, miután az édesanyjától kapott biblia mentette meg az életét a háborúban – meséli a kenyeres Enikő a félárnyékban lévő telihold másnapján – a zubbonya alatt hordta, és amikor eltalálta egy repeszgránát, valósággal lepattant róla. Ő szokta mondani, hogy amikor egyre több lesz a nap- és holdfogyatkozás, akkor előbb-utóbb bekövetkezik egy nagy katasztrófa. Így volt ez a világháború előtt is”.

„Adj helyet magad mellett” – éneklik bele az éjszakába a Déli Pályaudvar aluljárójának lakói, miközben este fél 11-kor Budapest világvárosban lehetetlen tömegközlekedéssel hazamenni.

Még mindig tart a büdösbogár-invázió városszerte. Feltehetően kis hazánk légkörváltozásaitól szaporodtak el. De lehet, hogy így kezdődik a mi „tíz csapásunk”, csak azt nem tudjuk még, hogy ki küldi ránk és kik a kiválasztottak, akik megmenekülnek.

Másfél évtizede még nem volt olyan zenés buli, ahol ne ittam volna valamit. Most már inkább a szomjúságot választom, annyira félek a pancsoktól. Ha már eddig túléltem őket, inkább nem kockáztatok. És nem hiányoznak.

Az ablakszerelő mester utoljára érkezett meg a csapatából. Azt mondja, hogy egy óráig jött Békásmegyertől a Flóriánig, és még az okát sem lehetett tudni, hogy mitől van dugó. Ha nem élhető fővárosunkban laknék, azt hinném, kamuzik. Az egyik ifjú egymaga, egyetlen mozdulattal emeli ki a régi, rettegett ablakot, pedig elég alacsony termetű,  de csak úgy dagadnak a bicepszei. Meg a tetoválások is a felkarjától a csuklójáig. Kézfeje alatt piros sáv, benne körrel, a körben egy számomra ismeretlen, asszociációkra okot adó jel. Kicsit feljebb nézek a fiú karján, megvan az eredeti is, jobb felől is, bal felől is. Két óra alatt végeznek, túl nagy koszt sem csinálnak, fizetek és távoznak. Ezen is túl vagyunk.

Beszállhatok minden idők legjobb rock-bandájába basszusgitárosként. Csakhogy a meghallgatás napján iszonyú fájdalom szállja meg a jobb karomat, annyira, hogy – lévén balkezes – képtelen vagyok lefogni a húrokat. Bár telenyomom magam fájdalomcsillapítókkal, minden hiába. Sajnálattal közlik velem az első próba után, hogy játékomon túlságosan érződik a kín, és ezt nem engedhetik meg maguknak.

Összeillik-e egy meleg alkoholista a vegetarianizmussal? Legfeljebb úgy, mint az aszalt szilva a sós mogyoróval.

Sakkozó ember az egyik biztonsági őr a Flórián téri villamos mozgólépcsőnél. Kis zsebsakkot tesz fel az egyik római szobor tetejére, néha jön egy-egy kolléga, vagy járókelő, aki játszik vele. A minap nem akadt senki, nem esett kétségbe, elővett egy leírt partit és elkezdett önmagával játszani.

Az aranylábú külügyminiszter diákmunkásként szolgál ki a barkács-nagyáruházban.

Őrszolgálatra jelentkezem, választhatok a 24 órás, éjszakai pihenős és a 12 órás, éjjeles között. Az utóbbit választom, katona korom óta nem voltam éjszaka őr, és olyankor mindig jókat tudtam elmélkedni. Csak az a gond, hogy a noteszomat nem vihetem magammal, így kénytelen vagyok gondolataimat megőrizni az agyamban.

Néhány nagyszerű kortársam szerint ifjúkorunk filmideáljai, Fellini, Antonioni, Bergman ma már nézhetetlenül lassúak, újra kellene vágni őket. Nem értem, engem ma sem untat egy percig sem az Édes élet, a Nagyítás, vagy éppen a Vad szamócás. Talán azért, mert nem szeretem ezt a túlgyorsult világot.

Néha még hajlamos vagyok a világot Maya fátylán keresztül nézni. Aztán felébredek és kijózanodom.

Zenész barátom felhív, hogy a Központi Ügyészség betiltja megjelenés előtt álló könyvünket, mert nézeteim miatt indexre kerültem, őt pedig beidézték a Teve utcába. Percekig nem kapcsolok, hogy ez csupán egy rosszul időzített vicc. Nagy baj van, ha már a humorérzékemet is elveszi ez a gyilkos légkör.

Lassan mindenki megőrül ebben az országban. A tömött buszon bombariadót vizionálnak, figyelik a villamost, hogy pontosan érkezik-e, nincs-e újabb városlezárás rejtélyes csomagok miatt. Érik a helyzet, hogy nagynézettségű túlélő show-t indítsunk be, amelyben az nyer, aki képes megszabadulni a félelem tömegpszichózisától.

Gyalog megyek, mert sietek, hogy kikerüljem a dugót, és egyszer csak azt veszem észre, hogy egy gépkocsi sebességével rohanok és nem tudok megállni.

Mint John és Yoko, mi is szélesre kitártuk lelki házunk összes ablakát. Mi már akkor is boldogok lennénk, ha hátralévő időnket a magunk teremtette belső gazdagságban, békében töltenénk le, és nem törődnénk azzal, ami ajtóinkon kívül történik. De most zárkózzunk be néhány száz elmebeteg és ugyanennyi gazember miatt és fosszuk meg magunkat mindattól, amitől még szebb lehetne életünk?

„Szép sima az arcod, látszik, hogy rendben vagy magaddal” – mondta rólam nemrégiben egy rég nem látott hölgyismerősöm. Kár, hogy ezt a rendet szélesebbnek mondott környezetemre nem tudom kiterjeszteni.

A nyersszájú gyümölcsárus mustot szeretne rám sózni, de kénytelen vagyok elutasítani, mert meghajt. Jön a következő vevő, nála is próbálkozik: „Vegyen egy kis gyorsítót, úgyis drágult a benzin…” Jut eszembe, 26 évvel ezelőtt ugyanilyen okból a taxisok megbénították a várost. Most legfeljebb egymással vannak elfoglalva…

Országló politikusaink immár végleg függetlenítették magukat a tényektől. Mi lenne, ha mi sem vennénk róluk és törvénynek mondott agyrémeikről tudomást?

Egy kertvárosi földszintes házban találkoznak a Szerkesztőség régi tagjai a hagyományos éttermi buli helyett, mert így meghittebb. Mindenki csak a szépre emlékezik, és én is megszegem 11 évvel ezelőtti fogadalmamat, és megiszom egy pohár vodkát a volt kollégákkal. A legkellemesebb pillanatban érkezik meg legjobb formájában Eltávozott Barátnőm, I., és mindenki nagyon örül neki, hogy legyűrte a gyilkos betegséget. Közben felfedezzük, hogy a szoba közepén felállítottak egy ravatalt, amelyben egy töpörödött öregasszony fekszik, mindenki letesz rá egy virágot, de aztán folytatódik a viigadalom. Közben családom felhív, hogy este 7-re várnak haza, és ne késsek, nem hajlandók megérteni, hogy most éppen csapatbuli van. Húzom az időt, ameddig lehet, de aztán tényleg el kell indulnom, mindenkit megölelek, csak éppen I.-t nem találom. Felfedezek azonban egy oldalajtót, belépek, olyan, mint egy sekrestye. Az egyik homályos szegletben egy ágyban fekszik I. nyakig betakarózva. „Vetkőzz már le, te hülye” – szól rám tőle szokatlan stílusban. Különösebb meggyőződés nélkül szabadkozom, hogy mennem kell, de nem enged. „Már vacsorát is rendeltem ide, fűszeres grillcsirkét, nekiesünk kézzel-lábbal” – mondja, miközben hihetetlen erővel vonz magához. „Nem tehetem, várnak otthon” – teszek még egy utolsó kísérletet. „Ők megvárnak, én viszont nem várhatok” – mondja I…

Napi 200 kilométert utazik Heves megyéből Budapestre. Nyáron egy építkezésen lezuhant egy állványról, darabokra törte a jobb kezét. Táppénzt azóta sem kapott, így sérült kézzel kell dolgoznia, hogy eltarthassa két kisgyermekét – meséli a bontóbrigád vadállatian zöld szemű, de jó mosolyú tagja, aki csak ballal nyújt kezet.

Két összecsavarozott folyosói szekrényünk, amelyről azt hittük, hogy minden terhet kibírnak, az első lazításra úgy omlottak össze, mint 9/11 ikertornyai. Sokat vitatkoztunk azon előzőleg, hogy hová kerüljenek a lakásfelújítás után, mit tároljunk bennük, megtartsuk-e őket egyáltalán. Ők eldöntötték a vitát….

 

Szólj hozzá!
2016. október 05. 06:42 - Göbölyös N. László

A nagy rengés

191102_182750075103717_182740125104712_433276_3988833_o1.jpg

A földrengés jelensége áll valószínűleg a legközelebb az Apokalipszishez, ahogy azt elképzeljük. Raffaele Morabito, a L’Aquilai egyetem professzora a földrengések irodalmi ábrázolásáról írt könyvet. A sors különös egybeesése, hogy hét évvel ezelőtt éppen ez a város volt a pusztító közép-olaszországi földrengés egyik legsúlyosabb áldozata.

„A Bibliában – írja a professzor – fontos események kísérője és így jelenik meg, mint például a csodák idején, amelyek Jézus Krisztus halálakor történnek, vagy János Jelenések Könyvében, ahol egyenesen a világ végét jelenti be és készíti elő. Ez az értelmezés, némi realizmussal, fennmarad az egész középkorban, amelyben a földrengés szélsőséges jelenség, de visszavezethető az isteni rendre. Arisztotelész nem hisz az istenek haragjában, inkább a „földalatti szelekben” keres magyarázatot. Aquinói Szent Tamás követi őt ezen az úton, és „a föld lélegzését” sejti benne.”

A „nagy rengésnek” sűrű irodalma van, elég gondolni az 1755-ös lisszaboni katasztrófára, amelyről Voltaire egész ódát írt és felidézte a Candide-ban is. Írt azóta is róla napjainkig sok mindenki. A költők és a regényírók azonban nem adtak tudományos leírást a pillanatok alatt lezajló eseményekről. Seneca például A természetről című, kr.u. 62-ben született művében azt hangsúlyozza, hogy milyen tehetetlen és kicsi az ember a természet erőivel szemben, és kifejti, hogy nem az istenek hozzá az emberekre ezeket a jelenségeket, hanem a Földnek és az égnek is megvannak, mint testünknek, a saját bajai, amelyek előidézik ezeket.

Daniel Defoe a Robinson Crusoe-ban félelmét írja le annak láttán, hogy a föld meghasad, a szigetlakó kunyhóját egy ismeretlen erő rombolja le, sziklákat hajít az erősen háborgó tengerbe.

Idősebb Alexandre Dumas a Kalábriai utazásban (1842) egy pap prédikációját idézi fel, aki a cosenzai földrengést Isten büntetésének tulajdonította a hívők bűnei miatt. És ezzel sikerült őket a végletekig megfélemlíteni.

Mark Twain-t a Nehéz életben (1872) a földrengés váratlansága és romboló ereje nyűgözte le, részletezve a látványt, amelyet a pár perccel korábban még nyugodt utca nyújtott.

Makszim Gorkij a Földrengés Szicíliában című írásában (1909) az emberek rémületéről és a sok áldozatról írt képszerűen és olyan érzékletesen, hogy az olvasó szinte ott érzi magát a katasztrófa kráterében.

Az olasz Ignazio Silone (Ki a biztonságból, 1965) okfejtése érdekes módon a múlékony egyenlőség létrejöttét emeli ki a földrengés kapcsán: „A földrengésben meghaltak gazdagok és szegények, műveltek és analfabéták, uralkodók és alattvalók. A földrengés megvalósította azt, amit szavakban megígért, de nem teljesített a törvény: az egyenlőséget. Múlékony egyenlőséget. A félelem elmúltával a kollektív szerencsétlenség még nagyobb igazságtalanságokra adott alkalmat.”

A „földrengések országából”, Japánból származó Murakami Haruki így ír az Isten minden gyermeke táncol (2000) című könyvében: „Azért a földrengés különös dolog, nem gondolja? Meg vagyunk győződve arról, hogy a föld a lábunk alatt szilárd, mozdulatlan. Van is egy olyan kifejezés, hogy valaki szilárd talajon áll. Aztán egy napon észrevesszük, hogy ez egyáltalán nem így van.”

Szólj hozzá!
2016. október 03. 05:15 - Göbölyös N. László

Eltűnések

1.

Nagyjából tisztességben megőszült Főhősünk gyanútlanul sétál egy zsúfolt piactéren, amikor egy jelentéktelen külsejű lány szólítja meg. Tele van mindenféle gonosz démonokkal, akik hol benne dolgoznak, hol kívülről veszük körül, és egyre kevésbé tud velük bánni. Azért fordul Főhősünkhöz, mert tudja róla, hogy a legkiválóbb és legmegbízhatóbb ördögűző, aki napjainkban fellelhető. A Férfit fiatal korában valóban megkísértette ilyen tevékenység, de az életének sötét oldala volt, nem tagadja le, de lezárt múltnak tekinti.  Képtelen azonban a lányt lerázni, aki egyre hangosabban követeli, hogy szabadítsa őt meg a gonosztól.

A piac közönsége és az árusok is felfigyelnek a furcsa párosra, és egyre többen biztatják Főhősünket, hogy hajtsa végre az ördögűzést. Az egyik, akinek a legnagyobb a pultja, már ki is találja a módját: fektessék a lányt meztelenül a deszkára, a Férfi pedig egy közeli zsenge fa frissen vágott vesszőjével mérjen rá 66, fokozatosan erősödő ütést, az arcát kivéve egyetlen porcikáját sem kímélve, de azért megkímélje gyönyörű bőrét. Az ötlet annyira tetszik az egybegyűlteknek, hogy további árusok is sietve letakarítják pultjukat és kis híján összeverekszenek, hogy kinél folyjon le a szertartás.

Főhősünk végül enged a „közakaratnak”, a lány boldogan nyúlik el egy pulton, miközben az embergyűrű egészen szorosra zárul körülöttük. Az ütéseket a tömeg halálos csendben figyeli, a lány kezdetben apró nyögései viszont egyre hangosabbak lesznek a csapások erősödésével. Főhősünk csak akkor mer ránézni a lányra, amikor körülötte furcsa moraj hallatszik. Rémülten látja, hogy a lány egyre zsugorodik, mire a 66. ütéshez ér, már csak tenyérnyi és a utolsó csapásra nyomtalanul eltűnik.  

Főhősünk eldobja a vesszőt, szédülten támolyog el a helyszínről, a tömeg némán szétnyílik előtte. Néhányan utána néznek, ahogyan távolodik a piactérről, aztán ő maga is eltűnik. A piacon pedig az élet újraindul, mintha mi sem történt volna.

2.

Év végi buli készül egy házban, már előző nap hatalmas a sürgés-forgás, Főhősünk számára már túlságosan is nagy. Különben is egyre kevésbé szereti a minden évben visszatérő kötelező ünnepeket, de a hagyományokat ő sem akarja megsérteni. Éppen ezért közbülső megoldást választ. Amikor senki sem figyel rá, csendben kisétál a házból, lemegy egy közeli tó csendes csónakkikötőjébe, leül a mólóra  és nézi a vizet. Ez mindig is megnyugtatta őt. Egy-két ember jár csupán arra, de azok sem zavarják,  végül egyedül marad. Hamarosan leszáll az este és ő még mindig nézi a vizet.

Amikor felébred, ott áll mellette egy családtagja, és figyelmezteti, hogy ideje lenne hazajönni. Főhősünk felkel, követi a fiatalembert. Aztán az utcán meglát egy elektronikus reklámot, amely január 6-át mutat. Micsoda előrelátás – gondolja, de a fiatalember felvilágosítja, hogy bizony, már január 6 van, és az egész család kíváncsian várja, milyen elfogadható magyarázatot tud adni erre az egy hét eltűnésre. És Főhősünknek fogalma sincs, hogy mi történt ez idő alatt, de az sem jut eszébe, hogy vajon eddig miért nem hiányzott senkinek.

 

3.

Főhősünk Párizsnak látszó városba érkezik. Belvárosi szállodai szobájában megcsörren a telefon. Ismerős, mégis idegen női hang a vonal túloldalán. „Tudtam, hogy egyszer utánam jössz. Várlak. Itt lakom tőled három utcára. De közben megvakultam és csak akkor találsz rám, ha Te is megvakulsz” – mondja, és választ sem várja, leteszi. Kopognak a szoba ajtaján. Belép egy magas, szemüveges nő, átad neki egy papírt, amelyen rajta szerepel a nő címe, és alatta egy nyilatkozat, amelyben Főhősünk vállalja, hogy bármi áron, de megvakul érte. Nem hajlandó aláírni, elvégre azt sem tudja, ki ő és mit akar tőle. A szemüveges nő vállat von, némán távozik. Főhősünk egy pillanatra lehunyja a szemét, és amikor kinyitja, csak sötétet lát. Újra megcsörren a telefon, újra az ismerős idegen hang: „Most már elindulhatsz…”

Szólj hozzá!
2016. október 01. 05:41 - Göbölyös N. László

Elmeél 56.

„Ne hagyja, hogy mások döntsenek Ön helyett” – üvöltik a pofánkba tv-ben, interneten, személyre szóló levelekben, amelyeket még a halottaknak is kézbesítenek. Holott semmi más vágyuk nincsen, minthogy ők döntsenek helyettem.

A hatalomnak semmi sem drága, ha növelni kell a népben a rettegés fokát. Különösen úgy, hogy a néppel fizetteti meg. És a nép rettegni akar.

A büdösbogár-invázió Afrikából indult el, tehát migránsok. Méghozzá minden kvóta felett állnak. És nemzeti kormányunk még egy nyomorult kerítést sem emelt velük szemben.

„Megnőtt a világ, megsokasodtak az írástudók és a farizeusok” – írta Ady Endre 115 évvel ezelőtt. Neki még szerencséje volt, mert az ő korában még valóban akadtak jócskán, akiket méltán lehetett írástudóknak nevezni. Manapság csak a farizeusokból van túltermelés, de sajnos őket nem lehet a tengerbe szórni, mint a Nagy Válság idején a kávét.

És megsokasodtak a közvélemény-kutatások is, de engem, ahogyan ezt már az elmúlt 26 évben megszokhattam, ezúttal sem kérdezett meg senki. Biztosan nem vagyok elég reprezentatív.

Rosszkedvünk négy évszakának esélye sincsen York napfényére. De azért még úgy dönthetünk, hogy gazemberek leszünk.

Az ember akkor kezdi meg felkészülését a halálra, amikor rájön, hogy valamilyen élményéből aznap élte át az utolsót.

Néha még eszembe jut, hogy átadjam a helyet másoknak a buszon. Elvileg nekem már nem kellene az én koromban, de nehéz erről leszokni neveltetésem miatt. Pláne úgy, hogy nem hatvanéves a formám.

Vajon miért nem tudunk még mindig időben utazni, mikor térben már szinte nincsenek korlátaink?

Az idő múlásával az évtizedek távolsága akár fel is cserélődhet. A 60-as és a 70-es éveket máig jelenidőként élem meg, míg a következő évtizedeket sokszor csak összekuszált múltként. Biztosan a Zene az oka mindennek.

Elévülhetetlen bűneim nem mindig tudatosulnak bennem. Szerencsére mindig akadnak, akik időről időre emlékeztetnek rájuk.

Eme elmélkedés sorszámának semmilyen egyenes, átvitt, szimbolikus, ezoterikus jelentése nincsen. Semmiféle későbbi belemagyarázásért nem vállalok felelősséget.

Szólj hozzá!
Göbölyös N. László irodalmi alkotásai, esszéi, publicisztikai írásai